Chính Sách Bảo Mât

chúng tôi là ai

Văn bản gợi ý: Địa chỉ trang web của chúng tôi là: http://giadungreview.com.

Bình luận

Văn bản gợi ý: Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi user agent của trình duyệt của khách truy cập để hỗ trợ phát hiện spam.

Một chuỗi được ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem liệu bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, hình đại diện của bạn sẽ hiển thị công khai trong ngữ cảnh của bình luận của bạn.

Media

Văn bản gợi ý: Nếu bạn tải ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên những hình ảnh có chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Văn bản gợi ý: Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Đây là để tiện lợi cho bạn để bạn không cần phải điền thông tin của mình lại khi bạn để lại một bình luận khác. Những cookies này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookies hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookies khác để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookies đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookies lựa chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, đăng nhập của bạn sẽ duy trì trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookies đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ đơn giản là chỉ số bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ các trang web khác

Văn bản gợi ý: Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như nếu khách truy cập đã ghé thăm trang web khác.

Những trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookies, nhúng theo dõi của bên thứ ba và theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng đó, bao gồm việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung nhúng nếu bạn có một tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Văn bản gợi ý: Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Bảo quản dữ liệu của bạn trong bao lâu

Văn bản gợi ý: Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và các siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn. Điều này là để chúng tôi có thể nhận biết và phê duyệt tự động bất kỳ bình luận theo sau nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền lợi của bạn đối với dữ liệu của bạn

Văn bản gợi ý: Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi phải giữ cho mục đích quản trị, pháp lý hoặc an ninh.

Nơi dữ liệu của bạn được gửi đến

Văn bản gợi ý: Bình luận của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.